Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/08/2021 12:09, số lượt xem: 62

Vơi đầy huyễn diệu thơm làn mới
Bởi xuyến xao thề cung níu vợi
Dời đổi mộng khao khát nguyệt cời
Đợi hoài mơ vấn vương lòng gởi
Ơi ngào ngạt toả nhớ mành lơi
Hỡi ấm êm về thương dạ cởi
Trời vút bổng ngân điệu ngát lời
Khơi niềm giữa luyến chan tình khởi

Khởi tình chan luyến giữa niềm khơi
Lời ngát điệu ngân bổng vút trời
Cởi dạ thương về êm ấm hỡi
Lơi mành nhớ toả ngạt ngào ơi
Gởi lòng vương vấn mơ hoài đợi
Cời nguyệt khát khao mộng đổi dời
Vợi níu cung thề xao xuyến bởi
Mới làn thơm diệu huyễn đầy vơi