Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 19/01/2019 10:25, số lượt xem: 190

Nhất phiến võ vàng giữa nhạt phai
Hồng loan tám nẻo thảm thương dài
Còn đâu huyền diệu ngàn thu trải
Đã hết thanh bình vạn kiếp lai
Bảy nổi ba đào dang dở trái
Năm chìm tử biệt đoạ đày dai
Cam lòng ngoảy bước mờ thiên ải
Bàng bạc muôn chiều luyến vọng ai

Bàng bạc muôn chiều luyến vọng ai
Trong từng nỗi nhớ đẫy đà dai
Lửng lơ một cõi mê tìm lại
Biêng biếc trăm đường mộng viễn lai
Nửa gánh giang hồ ghi nhớ mãi
Đôi vầng nhật nguyệt tái tê dài
Vài câu lục vấn toàn vô hại
Nhất phiến võ vàng giữa nhạt phai