Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/04/2018 14:15, số lượt xem: 251

Ưa xáp lại nàng kiểu áp xưa
Ngừa dây tình ái khiến ngây dừa
Chứa pho kỷ niệm làm cho phứa
Cưa thả ân tình lặng cả thưa
Dựa tính trâm nguyền mong dính tựa
Lừa câu hoa nguyệt ước lâu thừa
Cứa mài hương mộng thêm cài mứa
Trưa đỗi mơ màng ngọt trỗi đưa

Chưa đốn ân thề ở chốn đưa
Ngừa thâu cuộc ái tránh ngâu thừa
Tựa lan trao gởi đừng tan lựa
Ưa thả qua về khiến ả thưa
Ngứa dại khờ kia đành ngại dứa
Vừa danh lợi ấy xuống vanh dừa
Lựa co giãn tốt nào lo cựa
Mưa xắm bao lần nhớ mắm xưa

Liên hoàn – Lưỡng đầu xà nghịch thiệt – Bát đồng âm