Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/01/2022 21:52, số lượt xem: 54

Cầm thư đàn địch dưới hiên nhà
Cò quạt kỳ phùng suốt buổi ca
Lả lướt thi thơ nồng tứ phả
Triền miên tửu rượu đẫm môi sà
Trăng đùa nguyệt sáng bừng sao lạ
Thuỷ cuộn nước ngời rạng cõi xa
Nổi gió cho làn phong níu thả
Thùa vân uốn lượn quyến mây ngà

Thùa vân uốn lượn quyến mây ngà
Nhân nghĩa ươm người lộng tiếng xa
Yêu dấu phùng mơ nồng ái lả
Cầu ơn toả mộng ngát ân sà
Giang đầu đón nhận nguồn sông phả
Gió biển bươn tìm ánh hải ca
Trời hiệp thiên đường loang mắt má
Cầm thư đàn địch dưới hiên nhà