Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 08/06/2018 17:37, số lượt xem: 511

Xa phương vọng lại tiếng ru diều
Nghe nhói giữa hồn khúc dạ liêu
Nhớ thuở bên người trao nỗi nhớ
Thương ngày nẻo ấy cất lòng kêu
Mùa trăng viễn xứ vương buồn dạ
Nắng hạ quê hương lặng ngóng chiều
Sinh kế giữa đời trôi nổi mãi
Đêm về thêm xót cảnh đìu hiu

Đêm dài trốn ngủ mộng thân diều
Bay thoát cảnh trời lắm quạnh liêu
Nhấp chén ba hồi đau dạ mỏi
Vẩy thơ từng đoạn rát lòng kêu
Mùa trăng ngày cũ tàn hơi lạnh
Khúc hát năm nao xuống giọng chiều
Lẩn quẩn bên đời như chiếc bóng
Ngoái về quá vãng chợt buồn hiu