Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2021 14:53, số lượt xem: 93

Rạng rỡ tâm hồn toả biếc xanh
Niềm vui khoả lộng diễm cây cành
Kìa thơ thắm mượt huy hoàng bảnh
Nọ nghĩa thơm ngời gióng giả nhanh
Hạnh phúc dâng trào len giữa cảnh
Hằng Nga chiếu rọi phả trên mành
Lời thương óng ả hoài bên cạnh
Tửu ngọt kim bằng chuốc sũng canh

Tửu ngọt kim bằng chuốc sũng canh
Cùng nhau chúc tụng ngả nghiêng mành
Thời gian bóng nhảy tình xua lạnh
Kỷ niệm hương lùa nghĩa tới nhanh
Dẫu biệt tim lòng vun thắm cảnh
Dù xa quý hữu dệt xinh cành
Ngày mai tiễn bạn về phương ấy
Rạng rỡ tâm hồn toả biếc xanh