Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 18/01/2019 15:54, số lượt xem: 332

Em dặn tối trời sẽ đãi nghêu
Làm ta thắc thỏm muốn mau chiều
Tưởng là lãng tử thì luôn thật
Ai biết nhan hồng cũng dám trêu
Xắm xúi lữa lần cùng vỏ hến
Lăng xăng ngọ nguậy với nong kiều
Trăng bồng khói lượn vầng mây lả
Quả đúng như lời chẳng tí điêu

Quả đúng như lời chẳng tí điêu
Ngào lâng rộn rã dậy hương kiều
Đòng đưa trước giữa choàng thân mộc
Hé mở trong ngoài ẩn dáng trêu
Nếu đó hằng tâm là hiến tặng
Thì đây quyết chí sẽ nuông chiều
Ghi lòng buổi tiệc đầy hấp dẫn
Em dặn tối trời sẽ đãi nghêu