Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/04/2022 18:16, số lượt xem: 117

Tình yêu đã lặng úa phai đời
Quá vãng xanh rờn lặn nẻo khơi
Khắc khoải lòng đau sầu ngãi bạc
Triền miên dạ nhão tiếc xuân ngời
Dè đâu diễm ước mơ tàn rụi
Khiến phải sai thề  mộng vỡ rơi
Xám quãng tâm hồn thiêu kỷ niệm
Ngàn thu cách trở biệt tăm lời

Ngàn thu cách trở biệt tăm lời
Bổng mượt thêm nhiều ái vẫn rơi
Cứ tưởng xanh thề duyên diễm tuyệt
Dè đâu hỏng ước phận lem ngời
Tơi bời thể phách sầu giăng vũng
Rã rượi tâm hồn bủa ngút khơi
Bóng đổ chiều nghiêng lòng nhão quạnh
Tình yêu đã lặng úa phai đời