15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/12/2020 21:59, số lượt xem: 183

Sợi buồn giăng kín cuối thềm
Mịt mờ hương lửa, bạt êm ấm nào…

Vẫn nghe giữa gió lao xao
Bài ca thương nhớ lịm giao kết thề
Tim lòng vẫn cháy si mê
Mà sao không được trọn kề cận nhau.

Thôi rồi lỡ chuyện trầu cau
Giờ đây hoa bướm cũng nhàu úa đi
Chùng chao lỡ mất xuân thì
Khiến cho lòng dạ rối ì ạch loang.

Còn chi giây phút huy hoàng
Của tim hạnh ngộ chợt hoang hoải buồn
Góc tình đẫm lệ sầu tuôn
Thương cho phận kiếp chạnh muôn thuở tàn.

Khúc lòng trở bước gian nan
Làm cho hứa thệ nhạt chan chứa rồi…