Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/10/2021 10:03, số lượt xem: 48

Dẫu xa nhau nhưng lòng thì mãi nhớ
Khiến  đêm về hoài rạn vỡ vành tim
Kỷ niệm xưa đâu dễ biết đi tìm
Thoáng trong gió lời chim ta nhắn gởi...

Ta yêu nhau trong cuộc tình mệt mỏi
Bởi vì đâu lạc khỏi biển yêu thương
Nghĩ về em, về quá vãng xuân hường
Thao thức mãi, màn sường đà giá lạnh.

Sao thế em, tình mình đầy bất hạnh
Trong khi đời luôn mọc cánh điêu ngoa
Để trăng thương sáng thế vẫn lu nhoà
Ôi sự thật, ai chưa qua nào rõ.

Thôi nhé em, chẳng còn chi bày tỏ
Khi ngàn trùng gian khó giữa đôi ta
Thôi hãy về chôn chặt bản tình ca
Ta sẽ đốt thơ ra thành tro bụi...