15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/02/2020 22:44, số lượt xem: 319

Mỹ Khê gió lộng tứ bề
Đã lâu lãng tử chưa về thăm ai
Giọt lòng lóng lánh mãi hoài
Trường Phan Thanh Giản sớm mai đợi người.

Quỳnh Loan ơi! Quỳnh Loan ơi
Biết bao năm tháng vẳng lời thề xưa
Trời làm giông gió bão mưa
Thổi ai bay mất khi vừa chớm say...

Thôi thì một chút thơ cay
Vọng về Đà Nẵng hoạ may đến nàng...