Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thành ngữ (1)
Đăng ngày 08/01/2019 13:39, số lượt xem: 387

Sự thật mất lòng lắm bạn ơi
Nhiều khi giận quá mất khôn lời
Nhà cao cửa rộng ưa hoài tới
Chân cứng đá mềm ước chẳng lơi
Mỡ để miệng mèo  thương tuổi hợi
Chuột sa hũ nếp nhớ ơn trời
Và mơ rồng đến nhà tôm hỡi
Người sống đống vàng mãi cứ bơi

Im lặng là vàng giữa nhiều nơi
Tránh xa thọc gậy bánh xe hời
Chim kêu vượn hú đâu nào đợi
Máu chảy ruột mềm mãi cứ khơi
Xỏ lá ba que thì chẳng gởi
Nuôi ong tay áo quyết không mời
Dù cho chân lấm tay bùn hỡi
Cáo mượn oai hùm chả muốn chơi