Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 25/10/2018 12:06, số lượt xem: 208

Tình yêu thuở ấy đã di dời
Kỷ niệm hoan tình nuối tiếc ơi
Thề cũ lặng bâng khuâng xót dạ
Cồn cào đợi bóng ước nào vơi
Tưởng là hiệp bước phùng hoan ngộ
Đâu biết sai nguyền đoạ thảm rơi
Thơ thẩn một mình trong kỷ niệm
Sâm thương cách trở biệt tăm lời

Sâm thương cách trở biệt tăm lời
Níu lại chất chồng bất hạnh rơi
Cứ tưởng lòng yêu thì vĩnh viễn
Ai dè ái lạc khiến bời vơi
Chia nguyền hỡi gối chăn choàng hận
Mây nước tích hờn biệt mộng ơi
Bóng đổ chiều nghiêng sầu quạnh hắt
Tình yêu thuở ấy đã di dời

Liên hoàn – Giao cổ đối  - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm