Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 27/08/2018 12:55, số lượt xem: 244

Vờ vật gối chăn quạnh vắng phòng
Mộng nguyền thay đổi có gì mong
Bờ thương mịt sắc đờ tim dạ
Nẻo thệ mù hương nhạt ái lòng
Mơ nguyện héo lời dang dở hẹn
Ước thề hoen phận nhoẹt nhoè trông
Ngơ tình úa lụn yêu hờn dỗi
Khờ khạo trỗi đau tủi vợ chồng

Chồng vợ tủi đau trỗi khạo khờ
Dỗi hờn yêu lụn úa tình ngơ
Trông nhoè nhoẹt phận hoen thề ước
Hẹn dở dang lời héo nguyện mơ
Phòng ái nhạt hương mù thệ nẻo
Dạ tim đờ sắc mịt thương bờ
Mong gì có đổi thay nguyền mộng
Phòng vắng quạnh chăn gối vật vờ

Thuận nghịch độc