Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2021 10:40, số lượt xem: 144

Để giữa lòng son chạnh nuối trầu
Khi mà phận số lỡ làng câu
Ngày nao diễm mộng còn che giấu
Thuở ấy nồng mơ gõ nguyện cầu
Cứ tưởng dây thề ươm lộng mẫu
Rồi sinh cõi nhớ rụi quay đầu
Làm cho chuyện kể thành hư cấu
Thức trọn đêm trường sũng bể dâu

Thức trọn đêm trường sũng bể dâu
Mà nghe nỗi nhớ quyện giang đầu
Mơ màng giấc điệp len hồn ngẫu
Giục giã vành tim lảy khúc cầu
Giữ vẹn tình thơm hồi mớm khẩu
Xây tròn ngãi đẹp thuở chuyền câu
Đừng như kẻ nọ lờ hoa xấu
Để giữa lòng son chạnh nuối trầu