Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 23/03/2016 14:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 14:51, số lượt xem: 379

Em nồng đượm ái ngọt ngào xuân
Trở biếc mùa sang ánh rực ngần
Thèm diễm tuyệt cung tràn nguyệt quế
Đọng mơ huyền phím ngợi vầng luân
Đêm chuyền ý đợi câu lồng phước
Đuốc lộng tim chờ nẻo rạng ân
Êm dịu phả lòng thơm mải miết
Mềm lơi lả mộng thoả gian trần

Trần gian thoả mộng lả lơi mềm
Miết mải thơm lòng phả dịu êm
Ân lộng nẻo chờ tim rạng đuốc
Phước lồng câu đợi ý chuyền đêm
Luân vầng ngợi phím huyền mơ đọng
Quế nguyệt tràn cung tuyệt diễm thèm
Ngần rực ánh sang mùa biếc trở
Xuân ngào ngọt ái đượm nồng em

Thuận nghịch độc