Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 23/03/2016 14:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 14:50, số lượt xem: 373

Vang lộng sắc trời mải miết vương
Áng lâng nguyền toả diệu lời thương
Vàng ân biếc lộc ngời thơm hướng
Sáng nghĩa vui tình dậy ngát hương
Loang huệ ái huyền mơn gối phượng
Rạng đào duyên thắm trải phòng sương
Quang triền toả nguyệt vui mùa hưởng
Tràn quấn quyện mơ thoả ước thường

Thường ước thoả mơ quyện quấn tràn
Hưởng mùa vui nguyệt toả triền quang
Sương phòng trải thắm duyên đào rạng
Phượng gối mơn huyền ái huệ loang
Hương ngát dậy tình vui nghĩa sáng
Hướng thơm ngời lộc biếc ân vàng
Thương lời diệu toả nguyền lâng áng
Vương miết mải trời sắc lộng vang

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm