Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1408)
Đăng ngày 04/06/2017 04:37, số lượt xem: 304

Ơi người hỡi ái mộng nhào trôi
Bởi xoá tình yêu biệt cách rồi
Rời rã cũ hương tàn khúc dội
Vợi vời xưa nghĩa nhói lòng sôi
Vơi mù phấn lược gương nhàu trỗi
Khởi rụi nguyền trăng gió hận bồi
Tơi tả ước thề dang dở lối
Rơi lòng xám dạ tủi sầu côi

Côi sầu tủi dạ xám lòng rơi
Lối dở dang thề ước tả tơi
Bồi hận gió trăng nguyền rụi khởi
Trỗi nhàu gương lược phấn mù vơi
Sôi lòng nhói nghĩa xưa vời vợi
Dội khúc tàn hương cũ rã rời
Rồi cách biệt yêu tình xoá bởi
Trôi nhào mộng ái hỡi người ơi

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm