Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/05/2021 12:22, số lượt xem: 93

Triều suy chính sự hỏng chương vàng
Trỗi lụn xưa rày sử tiếp trang
Đổi vị tin người trông giữ nước
Nhường ngôi tỏ dạ mến yêu chàng
Quân rèn trướng phủ nhiều tay đạt
Giặc cưỡng biên thuỳ lắm nẻo phang
Tổ quốc đang cần vua dũng kiệt
Kề lưng đấu cật chẳng chi màng

Kề lưng đấu cật chẳng chi màng
Thoả hiệp ngăn ngừa lũ Hán phang
Vũ khúc giao tình thơm nẻo điện
Hồng duyên kết ngãi ngọt tim chàng
Trong nhà cưỡng bách đành thay vị
Giữa nước yêu cầu phải lật trang
Chỉ học người xưa truyền áo mão
Triều suy chính sự hỏng chương vàng