Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/06/2022 17:08, số lượt xem: 38

Quảng Trị nghèo xơ giữa đất cằn
Tuy người nhỏ bé lại hùng văn
Hiền Lương cảnh vắng u hoài sượng
Bến Hải dòng sâu nặng trĩu quằn
Tẻ lạnh ân tình chia quãng cách
Đau lòng vĩ tuyến dựng bờ ngăn
Thời may Tổ quốc về chung nuộc
Để dạ toàn dân xoá chỗ hằn

Dần xa chiến sự cũng thôi hằn
Xã hội bây giờ khỏi cách ngăn
Thoải mái cầu bon đằm mộng diễm
Bình yên sóng dữ dịu tâm quằn
Quê mình thuở nọ bừng ân nghĩa
Phẩm hạnh ngôn từ trỗi bác văn
Những khúc buồn xưa chìm kỷ niệm
Hoài mong Quảng Trị đỡ khô cằn