Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/06/2022 12:43, số lượt xem: 48

Ái nữ Hùng Vương tuổi ngọc ngà
Biên thuỳ lão Thục muốn liền gia
Cầu hôn bị chối lời đâm não
Nổi giận truyền giao cháu cưỡng nhà
Lạc chỉ mê đàn xao lãng nước  
Âu bèn xáp trận khải hoàn ca
Gồm tên mới đổi là Âu Lạc
Khởi phát Thành đô tại Nhĩ hà

Thành Loa nước Việt vững sơn hà
Thoả mãn tâm đồng hạnh phúc ca
Hễ giặc thù ngông vào Tổ quốc
Từ trên núi thẳm gọi quê nhà
Trui rèn nỗ lực gìn biên giới
Chuẩn bị quân hành giữ quốc gia
Trải mấy nghìn năm càng diễm lệ
Lần trang sử tích lộng trăng ngà