Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2021 14:30, số lượt xem: 86

Đêm ngày tủi nghẹn đắng lòng thơ
Vỡ vụn hồn đau khiến nhạt mờ
Thềm đắm lệ thâm nhàu khúc mộng
Dạ tràn mưa buốt lạnh tình mơ
Êm vờ vật cõi teo nhìn ngóng
Ấm rã rời tim hết đợi chờ
Mềm nhũn ái khô vùi xúc cảm
Thêm buồn kết đoạn đứt hồng tơ

Tơ hồng đứt đoạn kết buồn thêm
Cảm xúc vùi khô ái nhũn mềm
Chờ đợi hết tim rời rã ấm
Ngóng nhìn teo cõi vật vờ êm
Mơ tình lạnh buốt mưa tràn dạ
Mộng khúc nhàu thâm lệ đắm thềm
Mờ nhạt khiến đau hồn vụn vỡ
Thơ lòng đắng nghẹn tủi ngày đêm