Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2021 21:30, số lượt xem: 72

Tình thơ quá vãng diệu trao lời
Thuở đó mây hồng lượn khắp nơi
Giục giã hương lòng gieo ngút thẳm
Xàng xê cánh mộng toả xa vời
Ôm choàng quấn quyện lần thơm gối
Gắn chặt la đà buổi ngọt khơi
Sáng rỡ tâm hồn ươm nắng mượt
Làm cho cuộc sống dậy yêu đời

Làm cho cuộc sống dậy yêu đời
Trỗi mộng mơ rền giữa biển khơi
Ngọt phả hồn ru bừng vạn biếc
Nồng gieo nụ toả kết muôn vời
Rồi mây bỏ ước phai tàn dạ
Để nắng vương sầu úa rã nơi
Tiếc mãi người ơi vàng kỷ niệm
Tình thơ quá vãng diệu trao lời