Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thầy (20)
Đăng ngày 03/10/2016 08:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:10, số lượt xem: 246

Vẫn tạc nghĩa ân của quý thầy
Cho đời được biết những điều hay
Tình thương rộng rãi vô cùng đó
Nghĩa cử bao la phước hạnh này
Ngói đỏ phượng xoè trong nắng hạ
Sân trường trống dội giữa lòng ai
Giờ đây xoải cánh về muôn ngã
Vẫn tạc nghĩa ân của quý thầy

Vẫn tạc nghĩa ân của quý thầy
Công trình giảng dạy rạng trần ai
Lao tâm khó nhọc nhiều thương lắm
Khổ trí hao mòn nghĩ tội thay
Giáo án soi đường bao nẻo đẹp
Sách đèn hướng dẫn vạn đường hay
Thời gian dẫu chảy lời xưa đọng
Vẫn tạc nghĩa ân của quý thầy

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm