15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/11/2019 20:38, số lượt xem: 283

Mãi nhớ thầy cô giữa dạ này
Cho trò được biết những điều hay
Tình thương rộng rãi vô cùng đượm
Nghĩa cử bao la phước hạnh bày
Phượng thắm hoa xoè dâng mộng khởi
Sân ngời nắng toả khiến lòng bay
Giờ đây xoải cánh về muôn ngả
Giữ vẹn lời thơm đẹp tháng ngày

Giữ vẹn lời thơm đẹp tháng ngày
Văn từ giảng nghĩa dạt dào bay
Ngời tâm dạy dỗ mong bừng toả
Khổ trí mòn hao quyết tỏ bày
Sách vở soi lòng bao nẻo lạ
Ngôi trường dẫn bước vạn mùa hay
Thời gian dẫu chảy tình luôn đọng
Mãi nhớ thầy cô giữa dạ này