Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2022 22:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 27/10/2022 22:28, số lượt xem: 72

Hương cảm xúc nồng thoảng đó đây
Lộng thơm mùi cốm khảm môi đầy
Thương hò hẹn nũng tim lòng quyện
Trỗi khát khao bừng hạnh phúc xây
Hường mộng quyến say dìu dặt ấy
Diễm mơ cài đượm sắt son nầy
Phương ngàn dõi bướm chờ mong mãi
Vương vấn lịm hồn đẫm ngất ngây

Ngây ngất đẫm hồn lịm vấn vương
Mãi chờ mong bướm dõi ngàn phương
Nầy son sắt đượm cài mơ diễm
Ấy dặt dìu say quyến mộng hường
Xây phúc hạnh bừng khao khát trỗi
Quyện lòng tim nũng hẹn hò thương
Đầy môi khảm cốm mùi thơm lộng
Đây đó thoảng nồng xúc cảm hương