Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2021 00:06, số lượt xem: 94

Đời phai trở mộng tẻ loang thầm
Thảm thiết chau nguyền thuở lặng âm
Lơi ái dỗi lòng đau khúc thệ
Vợi duyên nhoè mắt nhạt hương trầm
Rời tay rã phím thờ ơ quyện
Nát dạ tê hồn mải miết đâm
Ơi hỡi nuối tình thay đổi ước
Người sao nỡ bạc phụ thư cầm

Cầm thư phụ bạc nỡ sao người
Ước đổi thay tình nuối hỡi ơi
Đâm miết mãi hồn tê dạ nát
Quyện thờ ơ phím rã tay rời
Trầm hương nhạt mắt nhoè duyên vợi
Thệ khúc đau lòng dỗi ái lơi
Âm lặng thuở nguyền chau thảm thiết
Thầm loang tẻ mộng trở phai đời