Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (96)
Đăng ngày 23/03/2016 13:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 14:40, số lượt xem: 224

Qua rét tiết trời hửng ánh xuân
Nẻo muôn ngàn đẹp áo khăn quần
Nhà lâng đón rộn chào ân phước
Xóm rạng vui mừng viếng nội thân
Hoa cỏ lộng ngời khoe sắc thắm
Gió mây đùa lịm biếc hương ngần
Trà chen tửu mộng hừng mơn nắng
Hoà quyện luyến thơ tứ đượm vần

Vần đượm tứ thơ luyến quyện hoà
Nắng mơn hừng mộng tửu chen trà
Ngần hương biếc lịm đùa mây gió
Thắm sắc khoe ngời lộng cỏ hoa
Thân nội viếng mừng vui rạng xóm
Phước ân chào rộn đón lâng nhà
Quần khăn áo đẹp ngàn muôn nẻo
Xuân ánh hửng trời tiết rét qua

Thuận nghịch độc