Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2022 21:42, số lượt xem: 25

Nẻo ái bừng thương lịm giữa đời
Cung tình vút toả mộng vàng ơi
Thơm nồng nụ bướm thiên đường bổng
Diễm mượt làn chim cổ tích ngời
Điệu ngãi loang hồn da diết cảm
Tim lòng trải giấc rộn ràng khơi
Phòng loan đỏ rực triền mơ sũng
Bủa trọn vầng mê đẫm ngát lời

Bủa trọn vầng mê đẫm ngát lời
Cho miền diễm sắc ngọt ngào khơi
Vàng hương ủ mộng tình thơm biếc
Bổng nắng chuyền mơ cõi diệu ngời
Ngất ngưởng đêm ngà say nụ hỡi
Yêu kiều dáng ngọc cảm lòng ơi
Nồng chim sũng bướm hoà muôn điệu
Nẻo ái bừng thương lịm giữa đời