Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/10/2021 22:13, số lượt xem: 82

Tình thơ quá vãng diệu trao lời
Thuở nọ mây hồng diễu khắp nơi
Giục giã hương lòng gieo ngút thẳm
Lần khân cánh mộng vẫy xa vời
Ôm choàng quấn quyện chiều thơm trỗi
Gắn nũng la đà buổi ngọt khơi
Lọng rỡ tâm hồn ươm nắng toả
Làm cho cuộc sống sũng yêu đời

Làm cho cuộc sống sũng yêu đời
Trỗi nhịp mơ rền ngút biển khơi
Ngọt phả hồn ru bừng nhuyễn biếc
Nồng gieo nụ toả kết thơm vời
Rồi mây bỏ ước phai tàn mộng
Để nắng vương sầu lụn rã nơi
Tiếc mãi người ơi vàng kỷ niệm
Tình thơ quá vãng diệu trao lời