Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/10/2021 00:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 08/10/2021 00:56, số lượt xem: 71

Để góp dòng ân giữa cuộc đời
Tung hoành thoả sức dạo ngàn nơi
Vào Nam đạo nghĩa mơ hoài tới
Duỗi  Bắc lòng tim nguyện chẳng dời
Mấy nẻo giao tình thơ dệt hỡi
Bao đường kết bạn ngãi lồng ơi
Làm trai rộn rã hành trang mới
Thấu cảm đừng quên giữ trọn lời

Thấu cảm đừng quên giữ trọn lời
Trui rèn chí nguyện thoả người ơi
Nguồn thơ phẩm hạnh hoài chăm với
Nẻo mộng trầm hương mãi khó dời
Thấm đẫm cô thầy tim chẳng vợi
Quây quần bố mẹ nghĩa nào vơi
Giang hồ cảnh sắc thầm ca ngợi
Để góp dòng ân giữa cuộc đời