Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2021 21:07, số lượt xem: 142

Hời ân ái đượm vẫn mong hoài  
Mộng xót xa tình giận rủi may
Lơi lả dậy hồn ru cảm mượt
Thảm thê vùi dạ khiến hao gầy
Người ta đắm quyện nồng son sắt
Hạnh phúc say bừng tuyệt ngất ngây
Tươi đẹp giữ lòng thơm khúc diễm
Đời yêu mến lộng thắm đêm ngày

Ngày đêm thắm lộng mến yêu đời
Diễm khúc thơm lòng giữ đẹp tươi
Ngây ngất tuyệt bừng say phúc hạnh
Sắt son nồng quyện đắm ta người
Gầy hao khiến dạ vùi thê thảm
Mượt cảm ru hồn dậy lả lơi
May rủi giận tình xa xót mộng
Hoài mong vẫn đượm ái ân hời