Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2021 08:36, số lượt xem: 162

Vẻ dáng yêu kiều đọng giữa tâm
Người ơi cõi nhớ vọng thương ngầm
La đà ngãi biếc dìu hương đậm
Giục giã duyên nồng hưởng sắc râm
Chữ diệu êm đềm loang nẻo gấm
Vần thơm lảnh lót đậu môi trầm
Vàng trăng diễm lệ ngây đờ thấm
Rộn rã tim lòng cổ tích ngâm

Rộn rã tim lòng cổ tích ngâm
Từng đêm diễm mộng khiến mơ thầm
Muôn lần hiệp cẩn luôn cầu ấm
Ước nẻo cau trầu mãi được râm
Lả lướt hồn thơ dìu ngãi rậm
Triền miên hạnh phúc phả xuân ngầm
Mùa trăng kỷ niệm hoài hoa mỹ
Vẻ dáng yêu kiều đọng giữa tâm