Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2021 14:59, số lượt xem: 181

Đêm mộng ủ lời ngát diệu vương
Nguyệt hoa nồng ái dậy thơm hường
Thềm trăng đắm ngãi lồng mi nhướng
Nệm gối loang tình toả mắt thương
Êm ấm thoảng lòng quanh quẩn phượng
Huyễn ngây bồi dạ khát khao đường
Mềm môi chuốc rượu cùng say hưởng
Chêm ảo diễm ngời ướp lộng hương

Hương lộng ướp ngời diễm ảo chêm.
Hưởng sau cùng rượu chuốc môi mềm
Đường khao khát dạ bồi ngây huyễn
Phượng quẩn quanh lòng thoảng ấm êm
Thương mắt toả tình loang gối nệm
Nhướng mi lồng ngải đắm trăng thềm
Hường thơm dậy ái nồng hoa nguyệt
Vương diệu ngát lời ủ mộng đêm