Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/10/2021 08:59, số lượt xem: 62

Trao lời toả mộng kết tình thơ
Gói cả niềm mong lẫn đợi chờ
Diễm vận ươm hồn đan nẻo ước
Thanh lòng ngỏ ý dệt nguồn mơ
Ngàn câu gởi mến luôn nồng mặn
Quãng tứ dìu thương chẳng nhạt mờ
Hoạ xướng vui đời tâm thoả mãn
Thơm hoài kỷ niệm mướt tằm tơ

Thơm hoài kỷ niệm mướt tằm tơ
Lãng mạn tình nhân ngát chẳng mờ
Giữa mộng la đà thêu nẻo ước
Đêm về gởi gắm dệt ngàn mơ
Chuyền thương cảm dạ bừng say đắm
Nũng nhớ viền tim phả vọng chờ
Giải trí đưa hồn khai quãng diệu
Đong đầy hứng khởi lịm tràn thơ