Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/08/2022 15:05, số lượt xem: 41

Một khúc tình thơ phả ngọt ngào
Hai là sẵn bạc để mời khao
Ba ngoài buổi luyến cần đi dạo
Bốn mỗi lần hôn phải dậy trào
Năm hãy gìn tim đừng nói xạo
Sáu hoài nhủ bụng chớ làm cao
Bảy luôn chuyện vãn nhiều huyên náo
Tám dẫu thầm ưa nhớ khẽ xào

Nhất tâm nguyện ước mãi siêng xào
Tế nhị câu lời chớ tự cao
Tam toạng thường gây sầu áp khảo
Tứ tung dễ thúc giận tuôn trào
Mê cuồng nhập ngũ vào ngơ ngáo  
Lục vấn xiêu lòng hiệp khít khao
Thất bại là do mồm hỗn láo
Bát canh gợi cảm đẫm hương ngào