Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/06/2022 22:01, số lượt xem: 157

Ngào thơm tứ vận phả hương chờ
Mượt ý đan lời dạo thẩn thơ
Trao gởi nghĩa tình mong ngóng bạn
Đợi trông chiều sớm quẩn quanh bờ
Đào phơ phất mộng bừng thương nhớ
Liễu khát khao lòng trỗi ước mơ
Sao sáng toả trời loang xúc cảm
Vào ra mãi xướng hoạ đâu mờ

Mờ đâu xướng hoạ mãi ra vào
Cảm xúc loang trời toả sáng sao
Mơ ước trỗi lòng khao khát liễu
Nhớ thương bừng mộng phất phơ đào
Bờ quanh quẩn sớm chiều trông đợi
Bạn ngóng mong tình nghĩa gởi trao
Thơ thẩn dạo lời đan ý mượt
Chờ hương phả vận tứ thơm ngào