Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2021 09:13, số lượt xem: 120

Mong tình mãi ngời xanh
Cho mộng ước vươn cành
Khổ đau thì xa lánh
Để ân ái tựa tranh.

Thệ ước vê tròn vành
Khúc ca nồng lóng lánh
Mùa thương bừng mơ thạnh
Hy vọng chạm bao nhành.

Tình ơi, phả biếc mành
Ái nồng đượm từng canh
Cùng nhau hoà tung cánh
Cho thoả giấc mơ lành.

Nép sát nhé, quỳnh anh
Hương lửa mộng luôn thành
Bướm ong hoài phúc hạnh
Trẫm mãi mộng ái khanh!