Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2021 20:48, số lượt xem: 102

Mang ngào ngạt ước thoả cùng chơi
Trỗi mộng bừng loang diệu thắm đời
Hàng quấn quyện yêu người nhớ cảnh
Cõi lan trành vọng khúc thương lời
Trang đài luyến nẻo thơm hò hẹn
Phúc hạnh mơ lòng ngát gợi khơi
Vang rộn diễm tình hoa ghẹo bướm
Vàng mơ rợp gió sũng hương ngời

Ngời hương sũng gió rợp mơ vàng
Bướm ghẹo hoa tình diễm rộn vang
Khơi gợi ngát lòng mơ hạnh phúc
Hẹn hò thơm nẻo luyến đài trang
Lời thương khúc vọng tràn lan cõi
Cảnh nhớ người yêu quấn quyện hàng
Đời thắm diệu loang bừng mộng trỗi
Chơi cùng thoả ước ngạt ngào mang