Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 05/02/2018 12:04, số lượt xem: 164

Ái cảm xuân nồng lịm ngát ơi
Mùa thương diệu thắm quyện bao lời
Bướm ong lả lướt vờn hoa đẹp
Mây gió rập rờn lướt khuỷnh tươi
Ngào ngọt mộng mơ ngào ngọt ái
Đượm đà duyên nợ đượm đà vôi
Cầm tay trẩy đến đài hoan lạc
Cho phỉ tim lòng sóng sánh đôi

Cho phỉ tim lòng sóng sánh đôi
Trăng nguyền hẹn ước diệu tình vôi
Vầng yêu hò hẹn ngàn năm bổng
Triền ái mong chờ vạn thuở tươi
Biếc thắm cho đời luôn thắm dạ
Vàng thơm để mộng mãi thơm lời
Nghê thường vũ khúc hoà muôn điệu
Ái cảm xuân nồng lịm ngát ơi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm