Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/03/2021 20:49, số lượt xem: 118

Vơi đầy huyễn diệu thương làn mới
Bởi xuyến xao thề cung níu vợi
Dời khó mộng khao khát dạ bời
Tới hoài mê ngẩn ngơ lòng khởi
Ơi ngào ngọt lại nhớ mành lơi
Hỡi chứa chan về thương gió đợi
Trời vút bổng ngân điệu ngát lời
Khơi niềm giữa ái chan tình gởi

Gởi tình chan ái giữa niềm khơi
Lời ngát điệu ngân bổng vút trời
Đợi gió thương về chan chứa hỡi
Lơi mành nhớ lại ngọt ngào ơi
Khởi lòng ngơ ngẩn mê hoài tới
Bời dạ khát khao mộng khó dời
Vợi níu cung thề xao xuyến bởi
Mới làn thương diệu huyễn đầy vơi