Chúng ta bị buộc dính với nhau
bởi những sợi chỉ xa lạ, một mũi khâu
những huyết cầu ráp lại trái đất.
Một ngày kia trái đất
từ chỗ chúng ta rơi xuống,
co rúm và khô
như một cây mận gai —
có một cái gì quả thực là của chúng ta,
nhưng chúng ta thì không còn thuộc gì cả.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé