Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 15/09/2007 14:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 11/06/2008 22:25

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên

Văn phòng Phát triển Nhà cửa của Tỉnh ở Otwok
CHÀO MỪNG NHÂN DÂN CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ANH EM
với mỗi trong bốn mươi ba chữ gắn lên một cái cọc riêng biệt
chỉ khoảng cách giữa các chữ là không có cột gắn.
Hôm ấy là ngày mười một tháng Năm, 1979.
Những cái cột cắm trên cỏ làm thành một cái cầu tàu.
Văn phòng tỉnh chào mừng các dân tộc anh em suốt ba tuần nay
thế nhưng các dân tộc vẫn không biết một chút gì về việc này

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng Anh

In the provinces

The Municipal Office of Housing Development in Otwock
GREETS THE BROTHERLY PEOPLES OF SOCIALIST NATIONS
with each of forty-three letters mounted on a separate stake;
only the spaces between words don’t have poles.
It’s May eleventh, 1979.
The poles stuck in the grass make a pier.
The Municipal Office has been greeting the brotherly peoples for over
three weeks
but the peoples still don’t know a thing about it.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời