Hãy đừng băn khoăn là những cái phẩy,
các kiểu chấm câu, hai chấm, chấm phẩy,
gạch ngang mà rất chu đáo bạn
đặt xuống bài viết, sẽ vì sơ suất của người đọc
bản in thử mà bị bỏ sót, nhịp điệu câu kéo
ý tưởng, ngôn ngữ của bạn
sẽ có vẻ ít quan trọng hơn
bạn nghĩ, hoặc có thể bạn muốn.
Tất cả những thứ ấy đều là mơ tưởng —
người ta sẽ không đọc bạn bằng nhạc trong lời văn,
mà bằng tiếng lao xao của sự vật.


Dịch từ bản tiếng Anh "Days of the Week" của Zbigniew Joachimiak, David Malcolm & Georgia Scott trong Dreams of Fires — 100 Polish Poems 1970-1989 (Poetry Salzburg, 2004).

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=5905
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé