Rất nhiều lần hẹn hò, rồi hờn dỗi,
Nhiều bận chia tay rồi lại quay về,
Tình yêu đôi khi ca ngợi tung hê,
Bao lần trốn tránh, bao lần tìm kiếm,

Nhiều lần thể hiện, nhiều lần giấu giếm,
Khi buộc ràng, lúc rũ bỏ như không,
Nhận lời hứa của một kẻ dối lòng,
Báo hiệu Tình yêu đôi ta gần chạm.

Mâu thuẫn trong tình yêu là dấu ấn.
Nếu hai người thù hận lẫn xót thương,
Thề, dối gian, chẳng khác chi xem thường,

Chờ trong hy vọng, an nhiên tự tại
Là dấu hiệu tình yêu, hoà nhân ái,
Bởi ta luôn có chiến tranh hoặc hoà bình.