Tôi đã ca ngợi tình yêu trên những con ngựa lớn
Cuộc cải cách và tình yêu tôi đã mất
Ở một nơi xa xôi
Tôi không biết ở đâu
Hình như trời mưa và rét

Tôi đã ca ngợi tình bạn mở rộng hai tay
Một chuyến xe qua bắt các bạn tôi đi
Chúng nhốt trong ngục tù nơi này nơi nọ
Chúng bảo: “Quý bạn đến thế cơ! Đồ chó!”

Tôi ca ngợi việc làm và đầy tin tưởng
Cảnh sát bảo: nhà thơ, một vấn đề
Cần đến nó nơi hầm mỏ và tôi đến

Những con ngựa vẫn theo tôi
Tay tôi mở rộng đón cuộc đời
Và việc làm tôi tiếp tục


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (thơ kháng chiến Pháp), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)