Một dòng máu đỏ
Trên môi bình minh
Thời gian vô tình
Đêm xuống rồi đó

Gió trên mặt đất
Lưỡi búa dưới tay
Trời như chở che
Trái tim há hốc

Đợi chờ đợi chờ
Nỗi đau sâu thẳm
Vết thương càng thấm
Mở ra càng to

Biển kia phải lấp
Muối mặn uống vào
Vinh quang căm thù
Chờ ta phân biệt

Những trái mùa đông
Lạnh làm khô lại
Sắt và địa ngục
Lửa trên đường đi

Nỗi đau tháng Mười một
Ai sẽ nói ra
Ở trong tay ta
Cứng và mềm lại


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (thơ kháng chiến Pháp), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)