Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vincent Voiture (1 bài)
- Jean de La Fontaine (144 bài)
- Molière (1 bài)
- Honorat de Bueil de Racan (1 bài)
- Charles Perrault (1 bài)
Tạo ngày 25/01/2011 21:48 bởi hongha83
Pierre Corneille (1606-1684) là nhà viết bi kịch và nhà thơ Pháp. Ông sinh tại Rouen. Pierre Corneille ban đầu là luật sư nhưng bỏ nghề để sáng tác văn chương. Ông được giáo chủ Richelieu giúp đỡ và khởi tạo ra nghệ thuật bi kịch.

Tác phẩm:
- Le cid
- Cinna
- Horace
- Polyeute...