Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tháng 7 (3) trời mưa (2)
Đăng ngày 24/07/2019 11:22, số lượt xem: 218

Cà phê lưng chừng cốc
Lá xoay lưng chừng rơi
Đời muôn ngàn ngả rẽ
Sao ta còn xa nhau

Anh ở lưng chừng dốc
Cõi người qua nửa chừng
Mỗi năm cắm một mốc
Tới khi nào chạm nhau?

Thoảng cơn mưa một chốc
Chẳng kịp rơi lên đường
Lửa lòng rần rật ngóc
Bất ngờ mình không nhau

Cánh đồng khô cạn nước
Gió thổi mây xa rời
Khát khao chỉ điều ước
Biển cồn cào đợi mong

Mùa thu lưng chừng đến
Mùa hạ lừng khừng đi
Đợi một cơn gió bén
Tình ai thôi lưng chừng

19/7