14.00
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Thái Bá Tân (1 bài)
Tạo ngày 05/02/2019 15:09 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/02/2019 15:10 bởi hongha83
Phoebe Cary (1822-1871) là nữ thi sĩ Mỹ, sinh ở Mount Healthy, Ohio và mất ở Brooklyn, New York. Bà là em gái nữ thi sĩ Alice Cary. Tác phẩm của bà thường in chung với Alice.

Tác phẩm:
- Thơ Alice và Phoebe Cary (Poems of Alice and Phoebe Cary, 1849)
- Thơ về Số phận, Hy vọng và Tình yêu (Poems of Faith, Hope, and Love, 1867)